ระยะเวลา & เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Ghillie Sparrow Shop. ทั่วทั้งเว็บไซต์คำว่า"GSS", "เรา", "เรา" และ " ของเราเรียกว่า Ghillie สแปร์โรว์ช็อป Ghillie Sparrow นำเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมดเครื่องมือและบริการที่มีอยู่จากไซต์นี้ถึงคุณผู้ใช้ปรับสภาพตามการยอมรับข้อกำหนดของคุณเงื่อนไขนโยบายและการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่


โดยการไปที่ไซต์ของเราและ/หรือการซื้ออะไรบางอย่างจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "เซอร์วิส" ของเราและตกลงที่จะถูกโยงโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขของการบริการ", "ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงที่นี้และ/หรือที่มีต่อไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกำหนดของเซอร์วิสเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่มีข้อจำกัดที่เป็นเบราว์เซอร์ผู้จำหน่ายลูกค้าพ่อค้าและ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหาของผู้ใช้ได้ทั้งหมด


โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนใดๆของไซต์คุณยอมรับที่จะถูกโยงโดยเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์หรือใช้เซอร์วิสใดๆได้,\"\" ถ้าเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อเสนอการยอมรับจะถูกจำกัดอย่างชัดแจ้งสำหรับข้อตกลงเหล่านี้ของการให้บริการ


คุณลักษณะหรือเครื่องมือใหม่ที่ถูกเพิ่มให้กับที่เก็บปัจจุบันยังต้องเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการบริการด้วย คุณสามารถตรวจทานเวอร์ชันล่าสุดของเงื่อนไขของการบริการได้ตลอดเวลาบนหน้านี้. "\" เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดตเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดๆของข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์อัพเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นหน้าที่ของคุณในการตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลง คุณยังมีการใช้หรือเข้าใช้เว็บไซต์ต่อจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


ร้านของเราถูกโฮสต์อยู่บนบริษัท Shop ify พวกเขาจัดหาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณส่วนที่ 1-คำศัพท์ร้านค้าออนไลน์


ด้วยการตกลงกับข้อกำหนดของการบริการเหล่านี้คุณแสดงให้ว่าคุณอย่างน้อยอายุของส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณหรือที่คุณเป็นคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดของคุณและคุณได้ให้ความยินยอมของคุณเพื่ออนุญาตให้มีการขึ้นต่อรองเล็กน้อยของคุณเพื่อใช้ไซต์นี้.


คุณอาจไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือคุณในการใช้บริการ, ละเมิดกฎหมายใดๆในเขตอำนาจของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์).


คุณจะต้องไม่ส่งหนอนหรือไวรัสหรือรหัสใดๆของลักษณะที่ทำลาย


การละเมิดหรือการละเมิดเงื่อนไขใดๆจะส่งผลให้มีการยกเลิกการให้บริการของคุณโดยทันทีส่วนที่ 2-เงื่อนไขทั่วไป


เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ผู้ใดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม


คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน (a) ผ่านเครือข่ายต่างๆและ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเน็ตเวิร์ก


คุณตกลงว่าจะไม่สร้างสำเนาซ้ำสำเนาขายขายใหม่หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดๆของเซอร์วิสการใช้ Serviceหรือการเข้าถึงการบริการหรือการติดต่อใดๆบนเว็บไซต์ผ่านบริการที่จัดให้โดยไม่ต้องแสดงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางเราเองว่าจะมีการให้บริการหรือไม่


ส่วนหัวที่ใช้ในข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือมิฉะนั้นจะมีผลกับข้อกำหนดเหล่านี้ส่วนที่ 3 ความถูกต้องความครบถ้วนและความตรงต่อเวลาของข้อมูล


เราไม่มีส่วนรับผิดชอบถ้าข้อมูลที่ถูกทำให้พร้อมใช้งานบนไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์นี้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำการตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาหลักความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกต้องและมีแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกว่าสมบูรณ์เพิ่มเติมหรือเหมาะที่สุด ความเชื่อถือได้ใดๆเกี่ยวกับวัสดุในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง


ไซต์นี้อาจมีข้อมูลประวัติบางอย่าง ข้อมูลประวัติจำเป็นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันและจัดเตรียมไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเนื้อหาของไซต์นี้ได้ตลอดเวลาแต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการอัพเดตข้อมูลใดๆบนไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการมอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของไซต์ของเราส่วนที่ 4-การปรับเปลี่ยนการให้บริการและราคา


ราคาของผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดๆเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ (หรือส่วนหรือเนื้อหาใดๆ) โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ


เราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อคุณหรือกับบุคคลที่สามใดๆสำหรับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการยกเลิกการให้บริการของเซอร์วิสของคุณSECTION 5-PRODUCTS OR SERVICES (ถ้ามี)


ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจพร้อมใช้งานโดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัดและเกี่ยวข้องกับการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการส่งคืนของเราเท่านั้น


เราได้พยายามทุกความพยายามที่จะแสดงอย่างถูกต้องแม่นยำเท่าที่เป็นไปได้สีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านค้า. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีสีใดๆที่ถูกต้อง


เราขอสงวนสิทธิ์, แต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดการขายสินค้าหรือบริการของเราให้แก่บุคคลใดๆ, ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจใดๆก็ตาม. เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นฐาน - - กรณีพื้นฐาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่เรานำเสนอไว้ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่เป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดๆในเวลาใดก็ได้ ข้อเสนอใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสใดๆที่ทำบนไซต์นี้คือ void ซึ่งเป็นข้อห้าม


เราไม่ได้รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูล, หรือวัสดุอื่นๆที่ซื้อมาหรือได้รับโดยคุณจะตอบสนองต่อความคาดหวังของคุณ, หรือข้อผิดพลาดใดๆในการให้บริการจะถูกแก้ไข.ส่วนที่ 6-ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี


เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งที่คุณอยู่กับเรา เราอาจจะอยู่ในดุลยพินิจของเราจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือตามลำดับ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการสั่งซื้อโดยใช้หรืออยู่ภายใต้แอคเคาต์ลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดิมและ/หรือการสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ใบเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกันนี้ ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่การเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเตรียมไว้ในเวลาที่ทำใบสั่งซื้อนั้นให้กับคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามไม่ให้คำสั่งที่ในการพิพากษาของเราปรากฏว่ามีการวางจำหน่ายโดยผู้ค้าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย


คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัพเดตแอคเคาต์ของคุณและข้อมูลอื่นอย่างพร้อมต์รวมถึงอีเมลแอดเดรสของคุณและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจทานนโยบายการส่งคืนของเราส่วน 7-เครื่องมือที่เป็นทางเลือก


เราอาจให้คุณมีสิทธิเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้มอนิเตอร์หรือมีตัวควบคุมหรืออินพุตใดๆ


คุณยอมรับและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือเช่น "เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งการแสดงหรือเงื่อนไขใดๆและโดยไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเป็นทางเลือกของคุณ


การใช้ใดๆโดยคุณของเครื่องมือที่เป็นทางเลือกที่เสนอผ่านทางไซต์จะเป็นความเสี่ยงและการตัดสินใจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและยอมรับเงื่อนไขว่าเครื่องมือใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องรายอื่นที่เกี่ยวข้อง


เรายังอาจในอนาคตนำเสนอบริการและ/หรือคุณลักษณะใหม่ๆผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ)ของคุณเองครับ คุณลักษณะใหม่และ/หรือเซอร์วิสใหม่ดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ของเซอร์วิสส่วนที่ 8-ลิงก์ของบุคคลที่สาม


บางเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงวัสดุจากบุคคลที่สาม


ลิงก์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในพันธมิตรกับเรา เราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใดๆสำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสำหรับวัสดุอื่นผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่นใดหรือสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นใดอีกมากมาย


เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือธุรกรรมอื่นๆที่ทำขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่นใดได้ก็ตาม โปรดตรวจทานนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนคุณมีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ การร้องเรียนการเรียกร้องข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นควรส่งตรงไปยังบุคคลที่สามโดยตรงเลยครับหมวด 9-ความเห็นของผู้ใช้, เสียงตอบรับและการส่งอื่นๆ


ถ้าในการร้องขอของเราคุณส่งการส่งที่ระบุเฉพาะ (ตัวอย่างเช่นรายการการประกวด) หรือโดยไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดที่สร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือสื่อประกอบอื่นๆไม่ว่าทางออนไลน์ทางอีเมลโดยไปรษณีย์หรืออื่นๆ (โดยรวม 'ข้อคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการจำกัดแก้ไขคัดลอกแจกจ่ายแปลแจกจ่ายและใช้ในสื่อความคิดเห็นใดๆที่คุณส่งต่อให้แก่เราโดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์การคัดลอกแจกจ่ายการแปลและการใช้ข้อคิดเห็นใดๆที่คุณส่งต่อให้กับเรา เรามีและจะอยู่ใต้ไม่มีข้อผูกมัด (1) รักษาความเห็นใดๆไว้ในความเชื่อมั่น(2) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนสำหรับข้อคิดเห็นใดๆหรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็นใดๆ


เราอาจแต่ไม่มีข้อผูกมัดในการติดตามตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวคือไม่ถูกต้องตามกฎหมายรุกคุกคาม, คุกคาม, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ลามก, ลามกหรือคัดค้านหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือเงื่อนไขของการบริการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง. เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการละเมิดสิทธิ,


คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว, บุคคลิคหรือบุคคลอื่นๆหรือสิทธิเป็นเจ้าของ คุณเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายหรือสิ่งผิดกฎหมาย, หรือเป็นสิ่งต้องห้าม, หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง. ไม่ได้เลย. คุณอาจไม่ได้ใช้อีเมลแอดเดรสปลอมการทำเป็นว่าเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองหรือมิฉะนั้นอาจทำให้เราหรือบุคคลที่สามเป็นจุดเริ่มต้นของข้อคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อคิดเห็นใดๆที่คุณทำและความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่ต้องรับผิดชอบและสมมติว่าไม่มีหนี้สินสำหรับข้อคิดเห็นใดๆที่ลงประกาศโดยคุณหรือบุคคลที่สามใดๆส่วนที่ 10-ข้อมูลส่วนบุคคล


การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราส่วนที่ 11-ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องและลางบอกเหตุ


ในบางครั้งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์, ความไม่ถูกต้องหรือการละเลยที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์, ราคา, โปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งผลิตภัณฑ์, เวลาการส่งผ่านและสภาพพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเลยข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องในเวลาใดๆโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งใบสั่งซื้อของคุณ)


เราไม่ได้รับข้อผูกมัดในการอัพเดต, แก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในเซอร์วิสหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่จำกัดข้อมูลราคา, ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้.\"\" ไม่ได้ระบุอัพเดตหรือรีเฟรชวันที่ที่ใช้ในเซอร์วิสหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องควรถูกใช้เพื่อบ่งชี้ว่าข้อมูลทั้งหมดในเซอร์วิสหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องถูกแก้ไขหรืออัพเดต
ส่วน 12-ห้ามใช้


นอกจากข้อห้ามอื่นๆที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการบริการคุณถูกห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ (a) สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย; (b) เพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นทำงานหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ (c) เพื่อละเมิดกฎข้อบังคับ, กฎข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐ, กฎข้อบังคับหรือกฎท้องถิ่น; (d) เพื่อละเมิดหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (e) to harass, ละเมิด, ดูหมิ่น, harm, defame, disparage, disparage, ดูหมิ่นหรือแบ่งแยกตามเพศ, การวางแนวทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติ, การละเมิดทางเพศ, การใช้สิทธิ, การละเมิด, การละเมิด, เชื้อชาติอายุถิ่นกำเนิดแห่งชาติหรือความพิการ(f) เพื่อส่งข้อมูลเท็จหรือเข้าใจผิด; (g) เพื่ออัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายชนิดอื่นๆที่จะใช้หรืออาจถูกใช้ในทางใดๆที่จะมีผลต่อการทำงานหรือการดำเนินการของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆหรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น; (i) ไปยังสแปม, ฟิช, pharm, pre text, แมงมุม, crawl, หรือขูด; (j) for any obscene หรือ immoral purpose; หรือ (k) เพื่อรบกวนหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะความปลอดภัยของ Service หรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นหรืออินเตอร์เน็ตอื่นๆหรือ (k) เพื่อรบกวนหรือกำจัดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยของเซอร์วิสหรืออินเตอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องสำหรับละเมิดสิทธิ์การใช้งานใดๆที่ห้ามใช้มาตรา 13-การปฏิเสธการรับประกัน; ข้อจำกัดของความรับผิด


เราไม่รับประกัน, แสดงหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะถูกระงับ, เวลาที่เหมาะสม, ปลอดภัยหรือไม่มีข้อผิดพลาด.


เราไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ครับ.????


คุณยอมรับว่าเวลาผ่านไปเราอาจถอดเซอร์วิสออกเป็นช่วงเวลาที่ไม่จำกัดหรือยกเลิกการให้บริการตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คุณเห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าการใช้ของคุณหรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการคือความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวของคุณ บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำส่งมาให้คุณผ่านการให้บริการ (ยกเว้นตามที่ระบุโดยชัดแจ้งโดยเรา) ที่มีให้ 'เป็น' เป็น 'และ'พร้อมใช้งาน ' สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่มีการแทนค่าการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการจำหน่ายสินค้าที่ผสานคุณภาพ, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความทนทาน, หัวเรื่อง, และการไม่ละเมิด


ในกรณีนี้ไม่ควรใช้ Ghillie สแปร์โรว์กรรมการพนักงานพนักงานบริษัทในเครือเอเจนต์ผู้รับเหมา, ผู้จัดหา, ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, การสูญเสีย, การเรียกร้องหรือการสูญเสียโดยตรง, โดยอ้อม, การลงโทษ, การลงโทษ, พิเศษหรือเสียหายโดยไม่มีข้อจำกัดที่สูญเสียผลกำไร, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล, การสูญเสียข้อมูล, หรือความเสียหายที่คล้ายกันใดๆไม่ว่าจะขึ้นกับสัญญา, tort (รวมถึงความประมาท), ความรับผิดจำกัดหรืออื่นๆ, การเพิ่มจากการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีการจัดหาโดยใช้เซอร์วิส, หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน, หรือสำหรับการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เซอร์วิสหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในเนื้อหาใดๆหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เซอร์วิสหรือการโพสต์เนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ที่ส่งหรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านการบริการแม้ว่าจะแนะนำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของการบริการนั้นหรือไม่ก็ตามแม้ว่าจะแนะนำให้ใช้บริการนี้ได้ เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้แยกหรือจำกัดพันธกรรมสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือเสียหายโดยอุบัติเหตุในรัฐหรือเขตอำนาจศาลความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้
ส่วน 14-INDEMNIFICATION


คุณตกลงที่จะลดความรับผิดปกป้องและถือถุง Ghillie สแปร์โรว์ (Ghillie Sparrow) และบริษัทแม่, บริษัทในเครือ, พันธมิตร, พันธมิตร, เจ้าหน้าที่, กรรมการบริษัท, ผู้รับเหมา, ผู้ให้ใบอนุญาต, ผู้จัดหาบริการ, ผู้รับเหมา, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์, ผู้จัดหา, และพนักงาน, ซึ่งไม่มีอันตรายจากการเรียกร้องใดๆหรือความต้องการ, รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม, ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามใดๆเนื่องจากหรือมีการละเมิดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิง, หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของคุณที่มีอยู่ในกลุ่มที่สาม.ส่วนที่ 15-ความสามารถต่างๆ


ในกรณีที่มีข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดของการให้บริการเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ว่าไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโมฆะหรือยกเลิกการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าตัดขาดจากเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้การกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นที่เหลืออยู่ใดๆส่วน 16-การยกเลิก


ภาระหน้าที่และหนี้สินของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่สิ้นสุดจะรอดจากการยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดเท่านั้น.


เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เว้นแต่จะยุติลงโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้เซอร์วิสของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดการใช้ไซต์ของเรา


ถ้าในการตัดสินของเราเพียงคนเดียวคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับคำใดๆหรือข้อกำหนดของเซอร์วิสข้อกำหนดเหล่านี้เรายังอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงสามารถรับผิดในจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดและรวมถึงวันที่สิ้นสุดและ/หรืออาจปฏิเสธการเข้าถึงการให้บริการของเรา (หรือส่วนใดๆของบล็อกดังกล่าว)ส่วนที่ 17-ข้อตกลงทั้งหมด


ความล้มเหลวของเราในการออกกำลังกายหรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์หรือการจัดหาไม่สละสิทธิ์


ข้อกำหนดของการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการทำงานใดๆที่โพสต์โดยเราในเว็บไซต์นี้หรือในเรื่องเกี่ยวกับเซอร์วิสประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้เซอร์วิสของคุณแทนที่ข้อตกลงและข้อเสนอที่มีอยู่ก่อนหน้านี้การสื่อสารและข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นปากหรือเขียนระหว่างคุณและเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวอร์ชันใดๆของเงื่อนไขของการบริการ)"\" ระหว่างคุณและเรา (รวมถึง


ความคลุมเครือใดๆในการแปลความหมายของคำว่าบริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความต่อฝ่ายการดรรมร่างมาตรา 18 กฎหมายปกครอง


เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงที่แยกต่างหากโดยที่เราให้บริการแก่คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของเรา.ส่วน 19-การเปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขของการให้บริการ


คุณสามารถตรวจทานส่วนเวอร์ชันล่าสุดของเงื่อนไขการบริการได้ตลอดเวลาที่หน้านี้ได้ทำไว้


เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราในการอัพเดตเปลี่ยนหรือเปลี่ยนส่วนใดๆของข้อตกลงการบริการเหล่านี้โดยการโพสต์อัพเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆเพื่อการเปลี่ยนแปลง การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณต่อไปหรือการให้บริการตามประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ส่วนที่ 20-ข้อมูลการติดต่อ


คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการควรถูกส่งไปยังเราที่ข้อมูล@ghilliesparrowshop. Com