Preorder out of stock items

Regular price HK$0.00
/

เนื่องจากตัวเลือกที่แตกต่างกันบางโครงการจะยังคงวิ่งออกจากสต็อก

ถ้าสินค้าหมดสต็อกกรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า


หนึ่ง มาร์คชื่อรายการที่สั่งซื้อล่วงหน้าในส่วนหมายเหตุการสั่งซื้อ
    วิธีการสั่งซื้อ

Name เฝ้าคอย ใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคาและการเชื่อมโยงการชำระเงินจะถูกส่งทางอีเมล์ภายในชั่วโมงหลังจากใบเสนอราคา

สาม จ่ายลิงค์และเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

สี่ คาดว่าจะมาถึงในสัปดาห์ 4-8 หลังจากการชำระเงิน